Åbningstider
 
Skoledage: Kl. 06.30 - 08.00 (Det Nye Hus – alle børn)
                 Kl. 12.45 - 16.45 
 
Skoleferier: Kl. 06.30 - 16.45.
I forbindelse med skoleferier/-fridage foregår pasning af alle børn i Det Nye Hus.
 
Lukkedage: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.

 
 
Kontakt til SFO

Konstitueret SFO leder: Finn Wilhelmsen Tlf. 88 72 65 60
 
 
Afdelingsleder for indskoling: Julie Gronwald Tlf. 88 72 65 45
 
 
Nye hus  -  0. og 1. klasse.
Stue A                88 72 65 59 / mobil 27 90 65 59
Stue B                88 72 65 61 / mobil 27 90 65 61
 
Gamle hus  -  2. klasse.
Stue 1                88 72 65 57 / mobil 27 90 65 57
                            
 
De 3 stuenumre er åbne fra 12.45 – 16.45. Telefonsvarere om formiddagen.