Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image
Almindelige regler for daglig færden

1. Alle elever må i frikvartererne opholde sig på legepladsen. Efter tilladelse fra inspektøren må:

a) 1. etapes elever ved rolig beskæftigelse opholde sig i klasseværelserne.

b) 2. etapes elever ved rolig beskæftigelse opholde sig i klasseværelserne samt spisestuen.

c) Overbygningens elever ved rolig beskæftigelse opholde sig i klyngerne samt i gårdhaverne ved klyngerne.

2. Al færdsel på gangene foregår i gang.

3. Ved ankomst til skolen går eleverne straks til de tilladte områder, og skolen forlades ved skoletidens ophør.

4. Det er tilladt eleverne i overbygningen med forældrenes skriftlige tilladelse at forlade skolen i mellemtimer.

6. Hver klasse eller hold rydder op i klasselokalet efter hver time, og sidste hold i lokalet sætter desuden stolene op.

7. Kun de forhold, er nævnt i ordensreglerne, er tilladte, med mindre særlig tilladelse foreligger.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 11.06.1990
Revideret af skolebestyrelsen 01.08.2001