Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
image

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil:
Hørup skole er afdelingsopdelt
  • Indskolingen 0.-3. klasse
  • Mellemtrin 4.-6. klasse
  • Overbygningen 7.-9. klasse
Alle moduler varer 75 minutter og der er to lange pauser fra 9.15-9.40 og 11.10-11.35.
 
Skoledagen begynder kl. 8 og slutter kl. 12.50 for 0.-3. klasse og senest kl. 15 for øvrige klasser.
 
Hørup Cetralskoles mål er, at skolen skal være et godt sted at lære og være. Vi vægter det faglige niveau højt og tilstræber at kunne tilbyde undervisningsministeriets vejledende timetal. Vi vægter også højt, at eleven trives i trygge rammer. Vi har hjælp af både pædagoger og lærere til opgaven - støtte til bedre adfærd/kontakt/trivsel - også kaldet AKT.
 
Vi har tre uddannede læsevejledere. ligesom vi har et antal ressurselærere med forskellige indsatsområder.
 
Skolen har udarbejdet både en mobbepolitik og en sundhedspolitik. Vi tilbyder sandwichordning for de store elever, legepatrulje for de mindste og ekstra idrætstimer og svømning for mellemtrinnet.
 
Skolen tilbyder desuden p-fag for 6.-7. klasse og valgfag for 8.-9. klasse. Frivillige fag til styrkelse af den praktisk-musiske dimension i undervisningen.
 
Skolen har endvidere fokus på den internationale dimension og er således med i diverse projekter på tværs af lande, hvor samarbejdet foregår på engelsk.
 
Endelig har skolen en høj sangtradition. Vi har morgensang 2 gange ugentlig for 0.-6. klasse og vi har 2 sanglærere, der står for indslag til morgensang, juleafslutning i kirken og forårskoncert. I det hele taget vægter vi at fastholde de bedste traditioner for at fremme genkendelsens glæde.
 
Lotte Christensen
Skoleinspektør